Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel:

het bevorderen van de bekendheid van het Museum het Cuypershuis te Roermond;                               het financieel en anderszins ondersteunen van het Museum het Cuypershuis te Roermond;               het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bereiken van ons doel

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

het verstrekken van informatie aan degenen, die zich tot de stichting wenden en via eigen publicaties;
het organiseren van culturele activiteiten voor de vrienden en/of begunstigers;
het organiseren, ondersteunen, ontwikkelen en initiëren van alle andere evenementen, activiteiten en middelen, die nodig, nuttig, bevorderlijk of wenselijk zijn om dit doel te bereiken.