Verklaring omtrent beheer van Privacygevoelige gegevens

In het kader van de nieuwe privacywetgeving, (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hier verder AVG genoemd), heeft de Stichting Vrienden Cuypershuis Roermond, hierna Vrienden genoemd,  
een verantwoordingsplicht inzake de door haar geregistreerde gegevens.
Wij registreren, en doen dit op grond van één van de toegestane grondslagen van de AVG, namelijk de eerste grondslag, de toestemming van de betreffende persoon, organisatie, instelling of vereniging.

 1. Organisatie.
  De verwerkingsverantwoordelijke is de (1e) secretaris.
  Hij/zij beheert de gegevens. Deze gegevens staan op een standalone pc op het secretariaat.
 2. Doel van de registratie.
  Het doel van de registratie is puur ter informatie van bovengenoemde personen en entiteiten over vergaderingen, informatie en anderszins betrekking  hebbend  op de organisatie van de activiteiten van de Vrienden.
  Daarnaast kan de registratie gebruikt worden door bestuursleden om contact op te nemen met de geregistreerden.
  Verder worden de gegevens voor geen enkel ander doel gebruikt.
 3. Welke gegevens.

           De Vrienden verwerken uitsluitend 'gewone gegevens' (zie AVG).

            De gegevens die geregistreerd staan zijn:

          - Begunstiger: de persoon, de organisatie dat geïnformeerd wenst te worden.

          - Adres: woonadres, contactadres of postbus; postcode en woonplaats.

          - Telefoonnummer(s)

          - Titel, zoals Mevrouw en of de Heer.

          - E-mailadres: het mail adres waar wij informatie naar sturen.

          - Relatienummer, dit is een administratieve code uitgegeven door het secretariaat bij 

             aanmelding.

          - Ingangsdatum begunstiger (datum van aanmelding).

          - Opmerking: opmerkingen voor intern gebruik. (zoals: soort bijdrage/begunstiger).

        4. Toestemming.
             Wij gaan ervan uit dat we toestemming hebben gekregen doordat wij deze gegevens van u                      gekregen hebben.
             Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, en de gegevens zullen dan                                definitief verwijderd worden.
             Daarnaast kan er altijd inzage gevraagd worden over de gegevens die wij geregistreerd                           hebben.
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden Cuypershuis Roermond,