Welkom Vriend

Voelt u zich verbonden met het Cuypershuis?

Wilt u betrokken zijn bij het reilen en zeilen van het museum en uw steentje hieraan bijdragen?
Begeeft u zich graag onder liefhebbers van kunst en cultuur?
De Stichting Vrienden verwelkomt u van harte.

De Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden Cuypershuis Roermond bestaat sinds eind 2004 en telt rond de 220 vrienden.
Een groot  aantal vrienden vormt een belangrijk sociaal en maatschappelijk draagvlak voor het museum en geeft ons de armslag om het Cuypershuis, ook in financiële zin, te ondersteunen bij collectieaankopen, tentoonstellingen en projecten.

Vrienden hebben een streepje voor

De Stichting koestert haar vrienden en organiseert jaarlijks diverse interessante culturele activiteiten. Voor informatie over deze activiteiten van afgelopen periode klik hier.

Alle vrienden hebben gratis toegang tot het museum. Zij ontvangen uitnodigingen voor onder andere openingen van exposities, culturele excursies en lezingen. 

Wat betekent dit concreet voor de Vrienden?

Vrienden hebben, op vertoon van de Vriendenpas, gratis toegang tot het Cuypershuis
Vrienden ontvangen digitale uitnodigingen voor openingen van exposities en voor lezingen
Vrienden krijgen korting op de entreeprijs (VIP-arrangement) van bepaalde activiteiten van het Cuypershuis o.a. de Cuypersconcerten ( CuypersPodium)
Vrienden krijgen, via het secretariaat, actuele informatie betreffende het Cuypershuis
Vrienden ontvangen, na aanmelding via de website van het Ciuypershuis, de periodieke nieuwsbrief van het Cuypershuis
Vrienden kunnen deelnemen aan kunstlunches in het Cuypershuis, georganiseerd door de Vrienden in samenwerking met het team van het Cuypershuis
Vrienden kunnen deelnemen aan excursies en andere culturele activiteiten in en buiten de regio, georganiseerd door de Vrienden.
Hartelijk welkom bij de Vrienden van het Cuypershuis!

Wilt U Vriend worden klik hier 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen:

Riky van Hoorn - Geelen               (voorzitter)

Nan Boleij                                      (secretaris)

Hanny Seelen                                (penningmeester)

Gerda Eijkelenberg                        (bestuurslid)

Wilbert Dekker                               (bestuurslid)